Şirket Profili

SPP42, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu yazılımları en ucuz değil ama en uygun şekilde kullanılabilir hale getirmeyi hedeflemektedir. Biz, SPP42 olarak, ticari ilişkilerin iki taraf için de fayda sağlaması gerekliliğine inanmaktayız. Müşterilerimizin iş dünyasında başarılı olabilmeleri için fayda sağlayan değerler yaratma amacındayız. Ancak bu şekilde kendimizi de başarılı olarak tanımlayabileceğimiz fikrini savunuyoruz.

Bu sebeple SPP42, ürettiği tüm ürünlerde ve verdiği tüm hizmetlerde karşılıklı kazanç modelini benimseyerek, en son teknoloji ve hizmet modellerini müşterilerine ulaştırmaktadır.

SPP42, sadece teknolojik alanlardaki yenilikleri takip etmek ile kalmayıp, yönetimsel alanlardaki yenilikleri de takip ederek, bu yeniliklerin getirdiği fikir ve konseptleri uygulamalarına adapte ederek, müşterilerinin global olarak da rekabetçi olmalarına yardımcı olmaktadır.

Değerler

SPP42, beraberinde taşıdığı değerleri ve kültürü ile hem kendi bünyesinde çalışan personeline hem de çevresinde iletişim içinde olduğu kişilere fayda sağlamayı hedeflemektedir.

Şirket olarak, her müşterimizin başarısında bir pay sahibi olmak amacındayız, çünkü bizler biliyoruz ki; ancak kollektif başarı, toplumları daha yüksek seviyelere çıkartacaktır. Bir takım oyuncusu olarak sadece kendi başarısının yeterli olmayacağının farkında olan SPP42, müşterilerinin de başarılarını daha ileri seviyelere gelmesi için onlarla çaba sarf etmektedir.

SPP42, hem kendisine hem de çevresine değer katacak yenilikler için devamlı çalışmakta kendi iş kolunda sürekli yenilenme ve iyileşme politikası taşımaktadır.

Neden SPP42

SPP42, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu yazılımları en ucuz değil ama en uygun şekilde kullanılabilir hale getirmeyi hedeflemektedir. Biz, SPP42 olarak, ticari ilişkilerin iki taraf için de fayda sağlaması gerekliliğine inanmaktayız. Müşterilerimizin iş dünyasında başarılı olabilmeleri için fayda sağlayan değerler yaratma amacındayız. Ancak bu şekilde kendimizi de başarılı olarak tanımlayabileceğimiz fikrini savunuyoruz.

Bu sebeple SPP42, ürettiği tüm ürünlerde ve verdiği tüm hizmetlerde karşılıklı kazanç modelini benimseyerek, en son teknoloji ve hizmet modellerini müşterilerine ulaştırmaktadır.

SPP42, sadece teknolojik alanlardaki yenilikleri takip etmek ile kalmayıp, yönetimsel alanlardaki yenilikleri de takip ederek, bu yeniliklerin getirdiği fikir ve konseptleri uygulamalarına adapte ederek, müşterilerinin global olarak da rekabetçi olmalarına yardımcı olmaktadır.