Temel Hizmetler

  • Yazılım Geliştirme ve Danışmanlık

  • İşletme Zekası

  • Karar Destek Sistemleri

  • Veri Madenciliği

  • Big Data Çözümleri

  • Dağıtık Mimari Tasarımı

Yazılım Geliştirme

SPP42, yazılım geliştirme süreçlerinde, genel kabul görmüş standartları takip etmektedir. Yazılımı sadece programlama dilleri kullanılarak üretilmiş bir ürün olarak görmek yerine, müşterisinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmiş bir çözüm olarak tanımlar. Bu çözüm, müşterisinin ihtiyaçlarının belirlenmesinden başlayıp, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi ile devam eden sürekli bir hizmettir.

SPP42, yazılım geliştirme sürecinde basit adımlar izler ve bu adımlarda gerçekleştirdiği hizmetleri belgeler. Yazılım geliştirme sürecinde birinci aşama iş tanımı ve planlanmasıdır. SPP42, müşterilerinin beklentileri doğrultusunda yazılımın yapacağı işi planlar. Yazılım Geliştirme Sürecinde bir diğer aşama ise müşterinin beklentisi anlaşıldıktan ve gerekli planlama yapıldıktan sonra çözüm için uygun tasarımı ve kodlamayı yapmaktır. Bu aşama boyunca SPP42, yapılanın müşteri beklentisini karşılayıp karşılamadığını test eder ve her gelişmeden müşterisinin bilgi sahibi olmasını sağlar. Yazılım Geliştirme Sürecinde yazılımı bakım ve destek aşaması canlı tutar. SPP42 , yazılımın kullanıldığı süreç içerisinde müşteri ihtiyaçlarının farklılaşması, işin yapılış şeklinin değişmesi, donanım yükseltilmesi gibi nedenlerden dolayı yazılımlarını günceller ve Yazılım Geliştirme Süreci boyunca kullanıcılara destek/eğitim verir.

Yazılım Geliştirme Sürecindeki bu yaklaşım, SPP42 müşterisinin istediği ve kendisine en uygun çözüme ulaşmasına yardımcı olacaktır. SPP42, müşterilerine önerdiği çözümlere ve platformlara ait açıklamaları ve alternatifleri müşterileri ile paylaşır.

Servis Odaklı Mimari

SOA (Servis Odaklı Mimari {Service Oriented Architecture}), yazılıma, işletme temelli bir mimari yaklaşım getirmektedir. Bu mimari yapı üzerine geliştirilmiş yazılımlar, kullanıcıya bir servis olarak sunulduğundan dolayı, başka programlar ile entegre olmaları diğer yazılımlara göre çok daha kolay olmaktadır.

SPP42, SaaS olarak geliştirdiği yazılımları, SOA yapısına uygun olarak sunduğu için, farklı sistemlere entegre edilmeleri de oldukça kolaydır. Bu sayede SPP42 müşterileri, isterler ise, kendi sistemlerine SPP42′nin yazılımlarını entegre ederek, daha gelişmiş sistemleri kendileri için özelleştirilmiş olarak, en düşük maliyet ile sağlayabilmektedirler. SPP42′nin sunduğu tüm SaaS ürünleri, hangi hizmetleri hangi şartlar ile sağladığı açık ve net olarak belirtildiği için yeni bir ürün geliştirmenin yaratabileceği risklerden uzaktır. Ayrıca sunulan hizmet süresince fiyatlandırıldığı için, müşterisine ileriye dönük planlama yapma kolaylığı vermektedir.

Hizmet Olarak Yazılım (SaaS)

SPP42, geliştirmiş olduğu Hizmet Olarak Yazılım (SaaS – Software as a Service) uygulamalarını, müşterilerinin sistemlerine en iyi şekilde uyacak özel çözümler olarak da sunmaktadır. SPP42′nin SaaS olarak sunduğu ürünlere yeni modüller ekleyerek ya da değişiklikler gerçekleştirerek müşterinin istediği sonuç elde edilebilmektedir.

SaaS Nedir?

Hizmet Olarak Yazılım (SaaS), kısaca, sunulan bir hizmet olarak yazılıma internet üzerinden erişilmesini ve kullanılmasını sağlamaktır. SaaS, bir program geliştirme yöntemi değildir. SaaS, yazılımın müşteriye ne şekilde ulaştırılacağını belirleyen bir satış yöntemidir.

SaaS, yazılımların sunuş ve satış modellerine yeni bir bakış açısıdır. 1990′ların ortalarında başlayan ve Internet bağlantı hızlarının artması ile gelişen bir akımın geldiği en son noktadır. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS), yazılımın satılma ve dağıtılma süreçlerindeki en önemli değişikliktir. Yeni bir yazılımı satın almak yerine, müşteriler belirli hizmetlere abone olurlar.

Geleneksel yazılım satış modelinde yazılım -ister müşteri için özel olarak üretilsin, ister paket yazılım olsun- bir ürün paketi olarak satılır ve daha sonrasında eğer yapılmış ise bakım anlaşmaları ile devamlılığı sağlanır. Alışılmış bu modelde müşteri satın aldığı ürünün kullanım lisansını sınırsız süre ile elinde tutar. Yani satın alınan programa ödenen ücret, o programın yıllar boyunca kullanımı için ödenmiş olan ücrettir. Ancak bir yazılımın ürün olarak ömrü ortalama olarak 3 ile 5 yıl arasında değişmektedir. Geleneksel yöntemde yazılımın eskiyerek kullanılamayacağı süreler için de lisans ücreti ödenmektedir.

Geleneksel modele karşı SaaS, pek çok avantajlar sunmaktadır. Kurulum kolaylığı ve daha az IT personeli gerektirmesi en büyük faydaları olmasına karşı, yine de SPP42, müşterileri ile görüştüğünde hangi modelin kendileri için en uygun ve avantajlı çözüm olduğunu belirtmektedir.

SaaS yöntemi ile müşteriye ulaştırılan yazılımların, eski yöntemler ile ulaştırılan yazılımlardan bir eksikliği yoktur. SaaS yazılımın nasıl geliştirileceği ile değil, müşteriye en uygun şekilde nasıl ulaştırılacağı ile ilgili yöntemleri içerir.

SaaS Modelinin Özellikleri Nedir?

Internet üzerinden erişilebilir : SPP42′nin SaaS hizmet modeli, yazılıma internet erişimi olan her noktadan basit bir tarayıcı ile 7/24 ulaşılabilmeyi sağlamaktadır; böylece yer ve zaman kaygısı taşımadan istenilen her noktadan yazılıma erişim ve çalışma imkanı verir. Özellikle dağınık yapısı olan ve çok noktada hizmet veren organizasyonlar için uygun ve güvenli bir erişim sağlar.

Bakım personeli gerektirmez: Yazılımın bakımı ve yedeklenmesi deneyimli SPP42 personeli tarafından yapılır. Yazılımın en yüksek performans vermesini sağlayacak alt yapı bakımları ve güncellemeleri, bir problem oluştuğu takdirde en kısa ve en etkili çözümler de yine SPP42 tarafından sunulmaktadır.

Güncellemeler otomatik olarak yapılır: Yazılım, hizmet olarak alındığı için, SPP42 yapacağı tüm güncellemeleri, müşterilerine anında yansıtmaktadır. Alınan hizmet daima en son güncellemeleri içermekte olup güvenlik güncellemeleri de anında yapılmaktadır.

Hizmet alımı ihtiyaca bağlı olarak yapılır (On-Demand): SPP42′nin sunduğu yazılım hizmetinin modüler yapısı, müşterisinin yazılımı kullandığı kadar ücret ödemesi ilkesini getirir. Böylece SPP42′nin müşterileri kullanmadıkları kapasiteler ve zamanlar için lisans almazlar. Alışageldik yazılıma sahip olma anlayışında, yazılımı satın alan müşteri satın alırken kullanmadığı ya da asla kullanmayacağı parçaları almak zorunda bırakılırdı. Oysa SPP42 Saas hizmet modeli, müşterisinin kendi kullanımını planlayarak sadece kullandığı hizmet için ücret ödemesi fırsatını getirmiştir. Böylece, rekabetçi koşullarda var olmaya çalışan SPP42 müşterileri, tasarruf yaparak kendi işlerine odaklanmalarına yardımcı olunur.

Düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti, geleneksel toplam sahip olma anlayışının getirdiği diğer sıkıntılar: Geleneksel yaklaşım bilişim sistemleri ile çözüm bulma anlayışı, ilgili ekipmana ve yazılıma sahip olmak, personeli barındırmak demek olan “Toplam Sahip Olma” anlayışı üzerine kuruluyken; SaaS yaklaşımı, şirketlerin bünyesinde gerçek uzmanlık alanları dışında kalan sunucu barındırma, destek personeli istihdam etme ve yüksek internet bağlantı alımı işlerini sistem dışına çıkararak maliyet düşürmekte,işletmeye bunlar için harcayacağı zamanı kazandırmaktadır. Sadece alınan hizmete kullanıldığı süre için ücret ödenmesi, “Toplam Sahip Olma” maliyetine(TCO) oranla çok düşüktür. İlgili ekipmanın satın alınması, barındırılması, bakımı; konunun uzmanı personel bulunması, istihdamı; sisteme uygun hızda internet erişiminin araştırılıp sağlanması gibi şirketleri ana ticaret konularından uzaklaştıracak bütün işler SPP42 tarafından Saas çözümü olarak verilmektedir. İlgili yazılımların, malzemelerin alımı ve muhasebeleşmesi; muhasebe kuralları içinde giderleşme zamanı ile gerçek giderin oluşma zamanının çakışmama sorunu; ilgili personelin istihdamından kaynaklı özlük işlerinin(ssk…vs) yürütülmesi gibi diğer arka planda oluşabilecek sıkıntılardan SPP42 müşterisi kendisine sunulan Saas yaklaşımı ile uzaklaşmış olur.

Veri Güvenliği: SPP42, veri güvenliği uzmanları ile hem yazılımın hem de müşterilerinin bilgilerini en son teknolojileri kullanarak korumaktadır. Pek çok müşteri, bu tip uzman personeli, yazılımı, ekipmanı istihdam edecek yapıda olmadığı için, SPP42 müşterilerine kendi başlarına ulaşamayacakları azami düzeyde veri güvenliği sağlamaktadır.